Wszystko dla poligrafii
Koszyk [zamówienie]
Zawartość koszyka
Twój koszyk jest pusty

Reklamacje
 1.      Kupujący przed odebraniem towaru zbada zgodność dostawy z dokumentem Wz, a w razie stwierdzenia:

a)     niekompletności przesyłki,

b)     naruszenia opakowań

c)     niezgodności opisów na opakowaniach ze specyfikacją w dokumencie Wz,

d)     opóźnienia dostawy

sporządzi podpisany przez dostarczającego i przyjmującego dostawę protokół ustalenia stanu przesyłki (wzór załącznik nr ....) i prześle faxem na nr +4822 5940946 lub elektronicznie na adres bok@grafikus.com.pl , reklamacje@grafikus.com.pl, w ciągu  l dnia roboczego od daty dostawy albo odmówi przyjęcia przesyłki wpisując przyczynę odmowy na liście przewozowym, o czym powiadomi Sprzedającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie na nr +4822 5940948 w ciągu  l dnia roboczego od daty dostawy.

2.      Złożenie reklamacji dotyczącej ilości dostarczonego towaru i jakości usługi spedycyjnej Sprzedający przyjmuje wyłącznie w formie i terminie określonych w ust.1.

3.      Złożenie reklamacji dotyczącej złej jakości dostarczonego towaru, która nie była możliwa do stwierdzenia przed otwarciem opakowań Sprzedający przyjmuje na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego sporządzonego przez Kupującego i przesłanego faxem na nr +4822 5940946 lub elektronicznie na adres bok@grafikus.com.pl , reklamacje@grafikus.com.pl, w ciągu  l4 dnia roboczych od daty dostawy.

4.    Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację Kupującego nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.


Login

Masz pytanie?
(22) 594-09-27 (45 i 48) (22) 594-09-27 (45 i 48)
Napisz wiadomość Napisz wiadomość
  • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®